بخاری برقی گوسونیک GEH-239

1 نقد و بررسی

مناسب جهت فضای 20 مترمربع
2000 وات

قیمت : 169,725 تومان