پایاانرژی شهاب شرق

logo original

شرکت پایاانرژی شهاب شرق با تاسیس در سال 1391 به صورت کاملا تخصصی در حوزه ی سرمایش،گرمایش و تهویه مطبوع و ساخت و مونتاژ محصولات برودتی و گرمایشی فعالیت مینماید.همچنین به عنوان اولین ششرکت تخصصی در خراسان رضوی است که خدمات و محصولات را به همراه نقد و بررسی و مشاوره ی تخصصی ارائه مینماید،

www.paaya.ir