• پشتیبانی : 09371111793
  • دفتر مرکزی:05137136062
0 مورد - 0 ریال
سبد خرید شما خالی است
بروزرسانی

محاسبات بار سرمایشی

سامانه ی تبرید:

در این بخش به طراحی و محاسبات سامانه های تبرید صنعتی خواهیم پرداخت،در این زمینه مطالب کمی در اینترنت وجود دارد و مبحث پیش رو که حاوی نکات تجربی و کاربردی و محاسباتی میباشد،بسیار ارزشمند است.با ما همراه باشید.

سامانه ی تبرید هوایی:

به منظور انتقال حرارت از یک جسم یا محیط سرد به یک جسم با محیط گرم،دستگاه ویژه ای به نام ماشین تبرید یا همان یخچال موردنیاز است.ماشینهای تبرید جز دستگاههایی هستند که دریک چرخه ی ترمودینامیکی کار میکنند.در این چرخه با انجام کار روی یک سیال با عنوان مبرد،حرارت از یک محیط سرد به محیط گرم انتقال داده میشود،هدف اصلی یخچالها یا سامانه های تبرید،سرد نگها داشتنیک محیط مشخص در درجه ی حرارتی ویژه است.سامانه ی تبرید هوایی یکی از انواع سامانه های تبرید است.دراین سامانه از هوا به عنوان سیال عامل استفاده میشود.

تن سرمایشی:

یک تن سرمایشی(تن برودتی) معادل میزان حرارتی است که باید از یک تن کوچک(200lbm ) آب با دمای صفر درجه ی سلسیوس در یک شبانه روز گرفته شود تا به یخ بادمای صفر درجه ی سلسیوس تبدیل شود.به عبارت دیگر مقدار سرمایشی است که یک تن آب صفر درجه ی سلسیوس را در یک شبانه روز به یخ صفر درجه سلسیوس تبدیل کند.تن سرمایشی به عنوان واحد سرما در تبرید شناخته میشود.در واقع به منظور تعیین ظرفیت سرمایشی یک سامانه ی تبرید از این واحد استفاده میشود.

در این رابطه گرمای نهان انجماد است و مقدار آن برای آب 144 btu/lbm است.

محاسبات بار سرمایشی سردخانه ها :

بار سرمایشی سردخانه ها متشکل از مجموعه حرارتهایی است که از روشهای مختلف به وسیله ی منابع گوناگون تولید و به داخل سردخانه منتقل میشود،این بار تنها حاصل یک منبع و منشا حرارتی نیست.منابع عمده ی تولید حرارت که بار سرمایشی در سردخانه ها را بوجود میاورند عبارتست از :

1-حرارت انتقال یافته از طریق دیوارها ،سقف و کف سردخانه که به دوشکل هدایت حرارتی و تشعشع رخ میدهد.

2-بارحرارتی ورود محصولات گرم به فضای داخل سردخانه که باید درجه ی حرارت انهارا به منظور نگه داری تا دمای مطلوب کاهش داد.

3-انتقال حرارت بواسطه ی نفوذ هوای گرم به فضای داخل سردخانه که از طریق درهای باز و درزهای موجود پنجره اتفاق میافتد.

4-بارهای متفرقه که شامل حرارتهای تولید شده ی ناشی از حضور افراد در فضای سردخانه،چراغها،موتورهای الکتریکی،فنها و دیگر تجهیزات الکتریکی و لیفتراکها میباشد.

در ادامه تک به تک با جزییات شرح خواهیم داد:

بار سرمایشی ناشی از انتقال حرارت از طریق دیوارها ،سقف و کف سردخانه

انتقال حرارت از طریق دیوارها ،سقف و کف سردخانه به دوشکل هدایت حرارتی و تشعشعی انجام میگیرد.هدایت حرارتی ناشی از وجود اختلاف دما بین درجه حرارت فضای بیرون از سردخانه و دمای پایین فضای داخل سردخانه است.اما انتقال حرارت تشعشعی مربوط به دیوارهای خارجی و سقفهایی از سردخانه است که طی روز در معرض تابش خورشید هستند و باید در محاسبات سرمایشی محاسبه شوند.

f4

دررابطه ی بالاU ضریب هدایت حرارتی کل،A سطح تبادل حرارت،To دمای طرح خارج(محیط بیرون سردخانه) وTi دمای طرح داخل(دمای نگه داری مواد در داخل سردخانه) است.به منظور محاسبه ی U جداره فبا توجه به مصالح به کار رفته ،جنس و ضخامت هرکدام از سطوح و همچنین شرایط هوای دوطرف جداره از رابطه ی زیر محاسبه میشود:

F5

 

 

 

 

 

 

 

table1book

در انتخاب جنس مناسب برای جداره های مختلف یک سردخانه،هدف اصلی کاهش اتلافات حرارتی است،بنابراین بایستی از عایقهایی استفاده کنیم که دارای ضرایب هدایت حرارتی پایینی هستند،در جدول 2 ضریب هدایت حرارت کلی برای رایجترین مواد عایق به کار رفته در جداره های مختلف سردخانه اعم از دیوارها سقف و کف آورده شده است.

به منظور تعیین درجه حرارتهای داخل و خارج از جداول گوناگون استفاده میشود،در جدول 3 شرایط مختلف آب و هوایی ایران در فصول تایستان و زمستان اورده شده است،اگر سردخانه در داخل ساختمان و در فضای محفوط قرار دارددرجه حرارت To همان درجه ی حرارت ساختمان است،اما اگر سردخانه در فضای باز قرار دارد،از جدول 3 میتوان دمای To را بدست اورد،درمورد کف سردخانه که در ارتباط با زمین است،تعیین درجه ی حرارت زمین در محاسبه ی انتقال حرارت از کف ضروری میباشد،جدول 4 دمای زمین را برای درجه حرارتهای مختلف هوای محیط بیرون نشان میدهد،دمای طرح داخل با توجه به نوع محصولات ومدت زمان نگهداری انها متفاوت است،جدولهای 5 تا 8 اطلاعات کامل مربوط به شرایط داخل سردخانه،از جمله دمای آنرا برای محصولات مختلف ارائه میدهد.

table3book

table4book

table5book

 

table5morebook

 

table6

table6morebook

table7book

table7more

table8book

table8morebook

تماس با ما

مطمئن ترین راه برای پرسیدن سوال  ارسال ایمیل می باشد. اطلاعات زیر در اختیار شما هستند :

  • خراسان رضوی- مشهد-بلوار سازمان آب،بلوار قاضی طباطبائی،قاضی طباطبائی 10
  • 09371111793
  • تلفن: 05137136062 
  • فاکس: 05137516750
بالا