• پشتیبانی : 09371111793
  • دفتر مرکزی:05137136062
0 مورد - 0 ریال
سبد خرید شما خالی است
بروزرسانی

نحوه ی انتخاب کولرآبی

چگونه کولرآبی مناسب انتخاب کنیم:

ظرفیت کولرهای آبی برحسب cfm داده میشود،یعنی حجم هوای تازه و وارد شده یا همان دبی با واحد فوت مکعب در دقیقه و اما برای ظرفیت موردنظر کولر آبی بر حسب cfm ،دقیقترین روش به اینصورت است:

CFM=v/n

V: حجم اتاق برحسب فوت مکعب

n:تعداد دفعات تعویض هوا

اما برای محاسبه ی تعداد دفعات تعویض هوا میتوانیم جدول زیر را درنظر بگیریم:

منطقه هوایی سردسیر خصوصی سردسیر عمومی معتدل خصوصی معتدل عمومی گرمسیر خصوصی گرمسیر عمومی
تعداد دفعات تعویض هوا 3 2.5 2.5 2 2 1.5

خصوصی یعنی محیط موردنظر کاربری خصوصی داشته باشد .

1 m = 32/8 ft

1m*2 = 10/764(ft*2)

1(m*3) = 35/3(ft*3)

حال با یک محاسبه ی ساده میتوانیم ابتدا حجم اتاق را برحسب متر مکعب محاسبه کرده به فوت مکعب تبدیل کنیم و با استفاده از جدول ظرفیت موردنظر کولرآبی را بدست آوریم.

به صورت سرانگشتی و تخمینی:

میتوانیم برای اتاقهای در تماس با نور خورشید و آفتاب برای هر مترمکعب 15 فوت مکعب در دقیقه ظرفیت درنظر بگیریم و ساید اتاقها و محلها 12 فوت مکعب بر دقیقه

تماس با ما

مطمئن ترین راه برای پرسیدن سوال  ارسال ایمیل می باشد. اطلاعات زیر در اختیار شما هستند :

  • خراسان رضوی- مشهد-بلوار سازمان آب،بلوار قاضی طباطبائی،قاضی طباطبائی 10
  • 09371111793
  • تلفن: 05137136062 
  • فاکس: 05137516750
بالا